Take a fresh look at your lifestyle.

۱۰ عادت مهم که شما را میلیونر می کند(بخش دوم)

190

برای هر روزتان هدفی داشته باشید.

هر روز اهدافتان را بر روی کاغذ بنویسید. کم کم این
کار به یک عادت برایتان تبدیل می شود.سعی کنید برنامه ریزی مالی برای هر روزتان
انجام دهید  .وظایف و برنامه هایتان را
دقیق مشخص کنید .این کار باعث می شود شما هر روز وقتی از خواب بلند می شوید بدانید
دقیقا” قرار است چه کاری برای همان روز انجام دهید و انجام این کار و سردرگم
نبودن باعث می شود از استرس هایتان کم کنید.

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.