Take a fresh look at your lifestyle.

درآمد اینترنتی سایت بیشتر است یا برنامه‌موبایل؟

259

کسب‌وکار اینترنتی در بستر موبایل سودآوری بیشتری دارد یا وب‌سایت؟ سوالی که پاسخ به آن می‌تواند فرایند اجرا و سرانجام یک کسب‌وکار اینترنتی را متحول کند. برخی از ایده‌ها از همان ابتدا مشخص است درکدام بستر باید اجرا شود اما بسیاری از ایده‌ها در هر دو بخش قابل پیاده‌سازی هستند و گاهی هم قبل از […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.