Take a fresh look at your lifestyle.

چگونه در کمتر از ۵ سال میلیونر شویم؟(بخش اول)

186

اگر شما بخواهید می توانید در کمتر از پنج
سال میلیونر شوید.

من قادر بودم کمتر از این زمان هم میلیونر شوم. و فداکاری
های بسیاری انجام دادم و بر موانع و مشکلات برای رسیدن به هدفم غلبه کردم.بزرگترین
معلم من مواجه شدن با مشکلات و سختی بود همانند کسی که بتواند به شما کمک کند تا
از آتش عبور کنید.

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.