Take a fresh look at your lifestyle.

۵ صنعت جاافتاده برای کارآفرینان جوان (بخش اول)

166

با سرعت زیادی فناوری های جدیدی روز به روز  وارد بازار می شوند  .صنایع جدید فرصت کافی برای کارآفرینان جوان فراهم
می کنند چرا که پیشرفت علم و تکنولوژی 
انجام برخی کارها را برای افراد آسان کرده است.اما انتخاب ها بسیار سخت است
و همین باعث شده که شروع انجام کسب وکار برای کارآفرینان کمی دشوارتر باشد.

برای انجام تحقیقات ساده در این جا ۵ حوزه وجود دارد که می
توان اطلاعات را از آن ها جمع آوری کرد.

ادامه مطلب

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.