Take a fresh look at your lifestyle.

“چرا” مهمترین سوالی که باید در ابتدا از خودتان بپرسید

196
تعداد بسیار زیادی از کسانی که وارد کسب و کار میشوند علاقه دارند تا پله های موفقیت را سریع طی کنند و به مدارج بالا برسند. روش های مختلفی برای این امر وجود دارد . عده ای کسب و کار خودشان را راه می اندازند و عده ای هم وارد کسب و کار های دیگران میشوند.  این نوشته در مورد  دسته اول است یعنی کسانی که برای خودشان کسب و کار راه میاندازند. مهمترین سوالی که باید در ابتدای امر از این دسته از خودشان بپرسند این است که چرا ؟

چرا در حال راه اندازی کسب و کار هستم و دقیقا به دنبال چه هستم . پاسخ این سوال میتواند  آیندهرا رقم بزند. در طی سال های اخیر افراد بسیار زیادی را دیده ام که در مقابل این سوال پاسخ تامل برانگیزی میدهند و آن هم این است که برای کسب پول …پاسخی که شروع اولین گام به سوی شکست است .مهمترین وجه مشترک تمام افراد موفق در طی مطالعات و مصاحبه هایی که داشته ام خواست آنها برای کمک بوده است .کمک به حل مشکلی اساسی از اجتماع مردم و یا ارائه و ایجاد ارزشی برای داشتن حس خوب در بین مردم است .

چرایی شروع یک کسب و کار میتواند چشم انداز و ماموریت های آن را نیز مشخص  کند و همین امر موجب رشد و اعتلای سازمان کسب و کار در سال های بعد و دوام و زنده ماندن آن میشود.شاید اگر چرایی کسب و کار را بر مبنای کسب پول بنا کنیم بعداز مدتی انگیزه کافی برای ارائه خدمت در سازمان را از دست خواهیم داد و شور و هیجان ابتدایی شروع استارتاپ به کلی از سازمانمان رخت برخواهد بست .

پس اولین سوال و مهمترین سوال برای هر خالق استارتاپ این است که :”چرا؟”

بنیاد پرش

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.