Take a fresh look at your lifestyle.

دومین عامل سرنوشت‌ساز یک کسب‌وکار اینترنتی

276

هم‌بنیانگار چه کسی است و چرا کسب‌‌وکار اینترنتی شما به او نیازمند است؟ هم‌بنیانگذار کسی است که از ابتدا یا در میانه‌راه به کسب‌وکار اینترنتی نوپای شما ملحق می‌شود، بخشی از وظایف کار را به عهده‌ می‌گیرد و موفقیت پروژه شما تا حدود زیادی به عملکرد او وابسته می‌شود. یک تیم کسب‌وکار تفاوت‌های زیادی با […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.