Take a fresh look at your lifestyle.

۵ ویژگی کارآفرینان موفق (۱)

266

البته که
یک تعریف کتابی یکتا برای آنچه که یک کارآفرین را موفق می سازد وجود ندارد و هر
انسان موفقی یک تعریف از راه های منجر به موفقیت دارد. اما با اینحال می توان به
چند رفتار و ویژگی مشترک بین کارآفرینان موفق اشاره کرد. به شما پیشنهاد می کنیم
با داشتن این ویژگی ها و رفتارها تاحدی به یک فرد کسب و کاری موفق تر تبدیل شوید.
چون اینها به شما کمک می کنند که بر چیزی که مهم تر است متمرکز بمانید و در زمان
های سختی، شما را یاری می کنند که به جلو بروید. همچنین باعث می شوند که شما با خود
و کسانی که باید رهبری کنید، ارتباط برقرار کنید و نهایتا در طول این سفر
استارتاپی تا رسیدن به موفقیت، تعادل را حفظ کنید.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.