Take a fresh look at your lifestyle.

فعالیت های اشتباه در مدیریت کردن زمان در زندگی تان

280

بسیاری از
ما، به نظر می رسد هرگز وقت کافی در روز وجود ندارد. همه ما همان
۲۴ ساعت را داریم پس چرا برخی از مردم
نسبت به دیگران بیشتر بهره ور می شوند
.این
پاسخ در مدیریت زمان خوب دروغ می گوید. یاد بگیرید که چگونه زمان خود را با آگاه
ساختن خود از دام های اتلاف وقت مدیریت کنید
.

تثبیت DIY

آیا شما در انجام تمامی کارهایتان توسط خودتان به دلیل اینکه
دیگران کارهای شما را نمی توانند با اعتماد و صحیح انجام دهند؛ اصرار ورزیده اید؟
زمان هنر ظریف و گفتن بله به فرد را و نه به کار را یاد می
دهد. این مهارت به شما کمک می کند خود را به عنوان رهبر ادعا کنید و زمان خود را
مدیریت کنید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.