Take a fresh look at your lifestyle.

چطور بفهمیم مسیر زندگی مان را درست طی کردیم؟

253

در مسیری که هستید احساس خوبی
ندارید

این حس بسیار حس خوبی است چراکه شما را به سوی مسیر درست هدایت
می کند. اگر از راهی که در زندگی می روید ناراضی هستید بالاخره بعد از ماه ها و
سال ها باید به مسیر واقعی تان وارد شوید
.

اجازه می دهید وقایع تغییر دهنده
زندگی اتفاق بیفتند

افراد درست خودشان از تغییرات استقبال می کنند. شاید در نگاه
اول وقوع این اتفاقات ناخوشایند و نامناسب به نظر برسد، اما در واقعیت اینطور نیست
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.