Take a fresh look at your lifestyle.

سه طرز فکر متفاوت برای هر کارآفرین موفق

246

طرز فکر شما بر
روی آنچه که اعتقاد دارید تاثیر می گذارد، و تمامی حرکات شما را در زندگی و کسب و
کار به شما دیکته می کند. افکار شما هم می تواند به کسب و کار شما کمک کند و هم به
آن آسیب برساند. طرز فکری شما به عنوان یک کارآفرین می تواند یک موهبت ارزشمند
باشد. کارآفرینان موفق این را بیش از همه درک می کنند. ترویج یک طرز فکر قوی یک
فرایند طولانی مدت است، اما امروز ما به کتاب ها، ویدئوها و سایت های بسیاری
دسترسی داریم که به ما کمک می کنند تا یاد بگیریم، رشد کنیم و به اهدافمان برسیم.
کارآفرینان موفق شناخت بهتر خود را در اولویت قرار می دهند. متفاوت فکر کردن بسیار
مهم است، داشتن یک طرز فکری درست شما را به سمت یک رشد منحصر به فرد در کسب و
کارتان هدایت می کند. در اینجا به این سه طرزفکری متفاوت کارآفرینان موفق اشاره می
کنیم:

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.