Take a fresh look at your lifestyle.

هیچ وقت به شکست به چشم شکست نگاه نکنید، بلکه….(۱)

320

یک دیدگاه خوب یکی از مهم ترین فاکتورهای یک کسب و کار است. بسیاری از مردم
در کسب  وکار شکست می خورند، چون نمی دانند
که چگونه دیدگاهشان را مثبت نگه دارند. آنها کسب و کار را آغاز و تمامی اصول را اجرا
می کنند. سپس به یک رکود اقتصادی بر می خورند. آنها در این موقعیت گیر می کنند، تا
زمانی که به آنچه که در ابتدا یاد گرفته بودند، برگردند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.