Take a fresh look at your lifestyle.

راهنمای شروع یک کسب و کار کوچک

301

 گام اول- ارزیابی اولیه

– آیا کارآفرینی برای شما ساخته شده است؟

بدیهی است که شروع یک کسب و کار جدید
خطرپذیریهای زیادی را به همراه دارد که البته با برنامه‌ریزی می‌توان شانس موفقیت
را بالا برد. بنابراین بهترین نقطه شروع آن است که نقاط قوت و ضعف خود را به عنوان
دارنده یک کسب و کار بشناسید
.

 آیا شخصیتی مستقل و خودجوش دارید؟

این را همیشه در نظر داشته باشید که در
صورت شروع یک کسب و کار کوچک، این خود شما هستید و نه شخص دیگر که باید تصمیم
بگیرید که چگونه پروژه‌ها، برنامه‌ها و زمان خود را مدیریت کنید

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.