Take a fresh look at your lifestyle.

درس های ارزشمند برای کسب وکارهای اینترنتی شما (بخش سوم)

286

۷٫اجتماعی
باشیم، اما نه زیادی

حداقل مزیت “رئیس خود بودن”، اینست که هر
مدت بخواهید، می توانید همراه خانواده و دوستان خود باشید، هر گاه که مسافرتی پیش
آمد، لازم نیست تا از کسی اجازه مرخصی بگیرید… اما ممکن است دیگران فراموش کنند
که شما هم باید کار کنید
. اینکه
همیشه در منزل باشید، به این معنی نیست که همیشه برای گپ دوستانه یا مهمانی فرصت
دارید. گاهی هم مجبورید که کار را در اولویت قرار دهید
.

 همه باید درک کنند که شما نیز برنامه ی
کاری دارید و در کارتان جدی هستید. در غیر این صورت، هر کس هر زمان از روز که
بخواهد، برای نوشیدن چای و هم نشینی به سراغ شما خواهد آمد و شما را از کار اصلی
تان باز خواهد داشت
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.