Take a fresh look at your lifestyle.

درس های ارزشمند برای کسب وکارهای اینترنتی شما (بخش اول)

252

“رئیس خود بودن”، “ساعات کاری
دلخواه داشتن” و انگیزه هایی از این دست، علاوه بر اجبارهای ناخواسته نظیر
“ورشکسته شدن کارفرما”، “نیافتن شغل مناسب” و
افراد
بسیاری را به سوی خوداشتغالی
(self-employment) و کارآفرینی سوق می دهد. از میان راه ها و گزینه های مختلف
برای کسب درآمد، کسب و کار اینترنتی بیش از پیش توجه اقشار مختلف اجتماعی را به
خود جلب کرده است. با رشد روزافزون تعداد کاربران اینترنتی در سراسر دنیا، بستر
مناسب برای یافتن مخاطبان، حامیان مالی و شرکای بیشتر، به سرعت بزرگ می شود. اگر
شما نیز تاکنون کسب و کار اینترنتی خود را آغاز کرده اید، یا در حال آغاز آن هستید
و یا آن را در برنامه ی آینده ی خود قرار داده اید، این مقاله راهنماییست که قطعاً
به آن نیاز خواهید داشت
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.