Take a fresh look at your lifestyle.

چگونه مشتریان نامناسب را دفع و مشتریان مناسب را جذب کنیم؟

300

تمرکز بسیاری از کسب و کارها بر تبدیل مشتری
های احتمالی به مشتری های واقعی است. اما این بسیار مهم است که شما در کسب و کارتان
مشتری نامناسب را تشخیص داده و آن را دفع کنید، همانگونه که یک مشتری مناسب را جذب
می کنید. البته شاید کمی دور از انتظار باشد. شما باید فکر کنید. ما یک محصول خوب
داریم و می خواهیم که هرکسی از ما خوشش بیاید و همین الان محصول ما را بخرد. اما
نکته همین جا است، شما نمی خواهید همه مردم را جذب کنید، بلکه می خواهید مشتری های
مناسب کسب و کارتان را جذب کنید.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.