Take a fresh look at your lifestyle.

۶ راه برای اجتناب از فرسودگی در کار

270

برای
آنهایی که یک شبه پولدار نشده اند این یک چیز واضح است که موفقیت هرسال می تواند
نتیجه رفتارهای سال گذشته باشد. کار سخت، پشتکار، آموختن از اشتباهات، مثبت اندیشی
و زمان هایی برای کسب انرژی. در اینجا به توصیه هایی اشاره می کنیم که هر حرفه ای
باید برای اجتناب از فرسودگی و برای پرانرژی بودن و در نهایت موفقیت، به آنها عمل
کند:

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.