Take a fresh look at your lifestyle.

رابطه شبکه های اجتماعی با کارآفرینی(بخش دوم)

261

دانش خود را
بسازید

چه در فضای مجازی و چه در خارج از آن، آدم های
جالبی را پیدا می کنید. به عنوان یک کارآفرین جوان، چیزهای زیادی از آنها خواهید
آموخت. اما گاهی نیز از خود بپرسید که طرف مقابل چه استفاده ای از تماس با شما می
برد. ارتباطات یکطرفه ای نسازید که فقط شما سؤال می کنید و دیگری جواب می دهد. این
جریان باید دو سویه باشد تا دوام پیدا کند
.

اگر آنها سؤالی از شما پرسیدند، از پاسخ دادن
نترسید. اصولاً در دنیای کسب و کار، پاسخ غلط وجود ندارد. بسیار مهم است که
تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارید، چون اینگونه مروادات باعث می شوند که
حتی از دانسته های خود نیز چیزهای جدیدی بیاموزید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.