Take a fresh look at your lifestyle.

اگر می خواهی یک کارآفرین موفق شوی، وقتت را تلف نکن! (۱)

282

هدف از
نوشتن این مقاله، بیان چگونگی شروع و ساخت و راه اندازی یک شرکت موفق در بازارهای
جهانی توسط یک کارآفرین بوده است. نویسنده دیدگاه منحصر به فردی را برای شکل
دهی یک کسب وکار بهتر و گرفتن تصمیمات در جایگاه یک رهبر، بیان کرده است. وی دیدگاهی
را در مورد آنچه که مورد نیاز موفقیت است، ارائه می دهد.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.