Take a fresh look at your lifestyle.

اگر می خواهی یک کارآفرین موفق شوی، وقتت را تلف نکن! (۲)

356

برای هر
کارآفرین موفق و مدیر اجرایی، اولین اولویت کار است. کار برای آنها دلیلی است برای
زیستن. آنها تمام وقت کار نمی کنند اما هیچگاه به تعادل بین کار و زندگی هم فکر نمی
کنند. آنها اهداف خود را به روشنی تعیین و اولویت بندی می کنند. آنها می دانند که
چه می خواهند انجام دهند و خود را قربانی رسیدن به اهداف می کنند. شما شخصی را
پیدا نخواهید کرد که در جایگاه یک کارآفرین و یا یک مدیر کسب و کار و یا هرچیز
دیگر، یک درآمد و کسب و کار خوب داشته باشد، آن هم با کار کمتر از ۴۰ الی ۵۰ ساعت
در هفته. 

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.