Take a fresh look at your lifestyle.

یک برنامه ریزی مرحله به مرحله برای کسب و کارتان

277

یک برنامه کسب و
کاری یک نسخه نوشته شده در مورد آنچه که در آینده می خواهید است، یک سند متنی که
به شما آنچه را که قصد انجام آن را دارید و نحوه انجام آن را، یادآور می سازد. حتی
اگر این استراتژی تنها در یک خط خلاصه شده باشد، نامش برنامه و یا حداقل برنامه
کسب و کاری می باشد. برنامه های کسب وکاری به طور ذاتی استراتژیک نیز هستند. شما
امروز و از اینجا آغاز می کنید، با داشتن منابع و توانایی های مطمئن. شما می
خواهید که به نقطه ای در آینده برسید به طور مثال در ۳ الی ۵ سال آینده، زمانی که
دیگر کسب وکار شما دارای مجموعه منابع و توانایی های متفاوتی است، همراه با یک
سوددهی بالا و دارایی های افزایش یافته. نقشه کسب وکار شما به شما نشان می دهد که
چگونه از اینجا به آنجا برسید. در اینجا یک برنامه کسب و کاری مختصر و مفید را در
سه مرحله برای شما شرح می دهیم:

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.