Take a fresh look at your lifestyle.

۱۰ عنصر اصلی از یک طرح تجاری خوب (بخش اول)

290

شروع هر کسب و کاری نیازمند یک برنامه ریزی است،
حتی اگر بخواهید یک کسب و کار بسیار کوچک داشته باشید، که خودتان آن را اداره
خواهید کرد، باز هم وجود یک برنامه ی از پیش تعیین شده لازم است. برنامه ی کسب و
کار شما همان طرح تجاری است. اهمیت یک طرح تجاری خوب زمانی که بخواهید سرمایه گذار
برای پروژه تان جذب کنید، اهمیتش از حالت قبل هم بیشتر می شود. این بار شما باید
بتوانید با طرح تجاری خود دیگران از جوانب مختلف کسب و کارتان آگاه کنید و آنها را
متقاعد کنید که سرمایه گذاری در پروژه ی شما سود آور خواهد بود.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.