Take a fresh look at your lifestyle.

حضور مدیران تربت‌حیدریه در اولین رویداد استارتاپی شهر

324

معاون برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه، معاونین شهرداری، رییس دانشگاه دولتی تربت‌حیدریه، رییس اداره آموزش و پرورش و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تربت‌حیدریه در مراسم افتتاحیه اولین رویداد استارتاپی تربت حضور پیدا کردند.

مهندس شورابی شهردار تربت حیدریه نیز از جمله بازدیدکنندگان از این رویداد بود که از نزدیک در جریان برگزاری رویداد و ایده‌های مطرح شده قرار گرفت.

نوشته حضور مدیران تربت‌حیدریه در اولین رویداد استارتاپی شهر اولین بار در استارتاپی‌ها پدیدار شد.

استارتاپی‌ها

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.