Take a fresh look at your lifestyle.

تضمین پرداخت با آی‌تی‌پرداخت

286

یک موجود زنده همان قدر به اکسیژن نیاز دارد که یک فروشگاه اینترنتی به نقدینگی. مجرای ورود اکسیژن برای یک موجود زنده، بهترین وجه تشابه است برای یک درگاه پرداخت آنلاین فروشگاه اینترنتی. دریافت نقدینگی مشتری در کمال سرعت، صحت و امنیت مهم‌ترین وظیفه یک درگاه پرداخت است و در صورتی‌که در این امر اختلال […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.