Take a fresh look at your lifestyle.

آیا ایده استارتاپی خود را اجرایی کنم یا نه؟

301

یک
استارتاپ در جهت حل یک مشکل و یا در نتیجه ظهور یک نیاز جدید، توسط شخصی که این
نیاز و مشکل را تشخیص داده و نحوه برخورد با آن را می داند، ‌راه اندازی می شود.
درواقع ما در سیلابی از مشکلات حل نشده قرار داریم، تنها باید آنها را شناسایی
کنیم. اگر شما واقعا علاقه مند به کارآفرینی هستید، باید به گونه ای دقیق به
اطرافتان توجه کنید تا بتوانید از یک نقطه درست کار خود را آغاز کنید. در واقع خلق
یک ایده کاری چندان سخت نمی باشد، اما اجرایی کردن آن ایده، چالشی بزرگ است. اگر
می خواهید که یک کار جدید را آغاز کنید،‌ باید به این دقت کنید که ایده آغازین شما
بسیار مهم است. پس اینگونه کار خود را شروع کنید:

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.