Take a fresh look at your lifestyle.

کارآفرینی در سنین بالا هم امکان پذیر است(۳)

252

یک
بازنشستگی آسان بیشتر شبیه به یک رویا است

این روزها
بازنشستگی یک مفهوم پیش پا افتاده است که بخواهید به این زودی ها خود را درگیر آن
بکنید. بله زندگی ادامه دارد و شما باید تا جایی که می توانید تلاش کنید، کار کنید
و در طول زندگی خود بیشتر احساس جوانی و سرزندگی بکنید. این منطقی نیست که تنها به
خاطر سر آمدن یک موعد مقرر در تقویم،‌ تمامی آن دانش و تجربه را کنار بگذارید. به
تدریج پیمانه عمر شما پر می شود و شما باید به راحتی قادر باشید که شغل خود را در
سن ۵۰ و یا ۶۰ تغییر داده و یک فصل کارآفرینی جذاب را در زندگی خود برای ۲۰ تا ۳۰
سال آینده آغاز کنید. پس چرا باید در یک بازنشستگی خسته کننده گیر کنید،‌ درست آن
هم زمانی که می توانید کنترل زندگی را به دست گرفته و کاری جالب انجام دهید، کاری
انرژی بخش و رضایت بخش و در جامعه باشید؟

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.