Take a fresh look at your lifestyle.

قبل از راه اندازی هر استارتاپی نظر مشتریان احتمالی را بپرسید

303

یکی از مهم ترین درس هایی که هر کارآفرینی باید آن را بیاموزد،‌ یادگیری
انجام آزمایشات صرفه جویانه است. شاید برخی نتایج این آزمایشات را تنها شکست
بدانند اما اینطور نیست. به جای آن به این فکر کنید که برای یک کارآفرین این بسیار
حیاتی است که چیزی را قبل از رقیبانش بیاموزد و در کنار این آموزش شرایط کنونی
جهان را تشخیص دهد، بعد به طراحی و اجرای یک آزمایش سریع و ارزان بپردازد،‌ که
بتواند نتایج فرضیه ها و تحلیل ها و بازخوردهای حاصل از آن را که شامل شکست ها و
موفقیت ها است،‌ مورد بررسی قرار دهد.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.