Take a fresh look at your lifestyle.

با پست گذاشتن در سایت کسب درآمد کنید.

386

امروز
برای علاقه مندان به نویسندگی و آن دسته از افرادی که در کدنویسی و طراحی مهارت
دارند یک روش 
کسب درآمد داریم.

سایتی را به شما معرفی
خواهیم کرد که شما از طریق ارسال مطلب تخصصی در این سایت، برای هر پست مبلغ ۵۰۰ تا
۲۰۰۰ تومان را دریافت خواهید کرد.قیمت گذاری روی پست شما توسط متخصصان و ناظران
انجام خواهد شد و در بازه ی ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان، پست شما ارزیابی خواهد شد
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.