Take a fresh look at your lifestyle.

ایده یک انجمن اولیاء آنلاین

274

ایده شماره ۲۷ –  یک انجمن اولیاء آنلاین راه‌اندازی کنید به مبلغ شهریه مدارس غیرانتفاعی و مشارکت مردمی یا نیمه دولتی توجه کنید، بسیاری از این مدارس شهریه‌ای معال یا بیش از یک ترم رشته‌های غیرپزشکی دانشگاهها را برای یک سال تحصیلی از دانش‌آموز ابتدایی یا دبیرستانی دریافت می‌کنند. تا اینجا خیلی عجیب نیست و […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.