Take a fresh look at your lifestyle.

یک فروشگاه رایگان ایجاد کنید و با مشتری چانه بزنید

277

بازار۲۰۲۰ بازارچه اینترنتی است که مشتری می‌تواند در آن با فروشند چانه بزند! خریدار می‌تواند قیمت پائین‌تری پیشنهاد داده و با فروشنده تعاملی بیشتر از یک خرید رسمی و یکطرفه داشته باشد. ارتباط مشتری و فروشنده از طریق امکانات این فروشگاه، تنها یکی از ویژگی‌های جالب بازار۲۰۲۰ است. در این بازارچه اینترنتی می‌توانید رایگان یک […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.