Take a fresh look at your lifestyle.

۴ آزمایش روانشناسی که باعث می شود خودتان را بهتر بشناسید.

266

۱آزمایش درب چوبی

آزمایش درب چوبی، آزمایشی بود که در آن دانشجویان کالج مورد
هدف قرار گرفتند. در این آزمایش یک محقق از دانشجو آدرسی می پرسید. در وسط گفتن
آدرس توسط دانشجو، به یکباره درب بزرگ چوبی بین این دو کشیده شده و محقق عوض می
شود. اما نیمی از شرکت کنندگان متوجه این تغییر فرد در این آزمایش نشدند. به این
حالت «تغییر کوری» گفته می شود. این آزمایش اثبات می کند که چقدر ما نسبت به وقایع
اطرافمان بی توجه هستیم
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.