Take a fresh look at your lifestyle.

۴ اصل که باید درباره بازاریابی دیجیتال بدانید.(بخش دوم)

242

۲- ایمیل های شخصی سازی شده
ی
 کنش محور

ایمیل
های شخصی سازی شده از زمان پدید آمدن تا به حال تکامل زیادی پیدا کرده اند. در حال
حاضر امکان شخصی سازی ریزترین جزئیات ایمیل بر اساس گیرنده ی آن نیز وجود دارد تا
بتوان او را به پیروی از قدم های مورد نظر تشویق کرد
.

با اینکه شرکت هایی مثل Pardot و Infusionsoft سال ها پیش این فناوری قدرتمند
را خلق کردند، ارزش واقعی آن کم کم در حال درک شدن است و روز به روز بر تعداد
استفاده کنندگان آن افزوده می شود.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.