Take a fresh look at your lifestyle.

مدرس مجازی شوید و درآمد کسب کنید

262

درود فراوان  به همه ی ارادی که قصد تدریس دارند ولی
مشغول به کار شدن و استخدام برای آن ها کار دشواری است و از طرفی پیدا کردن دانش
آموز و افراد جویای آن رشته ممکن است آن قدری نباشد که هم خرج اجاره کلاس را بدهند
و هم چیزی ته جیب شان برای خرج و مخارجشان بماند
.ما امروز برای شما
خبر خوبی داریم.ما برای شما دانش آمور و یا فردی که جویای هنر و علم شماست را پیدا
می کنیم, شما تدریس کنید.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.