Take a fresh look at your lifestyle.

۶ توصیه ارزشمند برای اینکه جلسات کاری بهره وری بیشتری داشته باشد.

281

خیلی ها اعتقاد دارند جلسات کاری
برای کسب و کارها بیشتر مضر هستند تا مفید. آنها جلسات را وقفه ای در کار روزانه و
صرفاً نوعی حرافی می دانند
 که به هیچ عملی منجر نمی شود.اما جلسات اگر به درستی برگزار شوند
می توانند سستی را از کالبد شرکت خارج کنند، همه ی اعضای آن را به هماهنگی با
یکدیگر بازگردانند و به تیم شما جان تازه ای ببخشند. در ادامه می توانید
۶ توصیه ی مفید برای استفاده ی
حداکثری از جلسات را از نظر بگذرانید
.

۱در مورد جلسات خود گزینشی عمل کنید

تنها وقتی نیاز مبرمی وجود دارد جلسه
تشکیل دهید. اگر جلسه ای ترتیب دهید و در آن از هر دری سخن بگویید، کارکنان شما به
احتمال زیاد آن را جدی نخواهند گرفت. اما اگر در مورد جلساتی که ترتیب می دهید
گزینشی عمل کنید، شرکت کنندگان نیز با آمادگی بیشتری در جلسه ی مذکور حاضر می شوند
و آن را بیشتر جدی می گیرند
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.