Take a fresh look at your lifestyle.

آموزش های پولساز

257

دانش و تخصص ، قدرت است . آموزش های دانش بنیان ،
راه رسیدن به گنجینه های ثروت است . در زنجیره تبدیل ایده به ثروت ، مهم ترین و
تأثیرگذارترین حلقه ، آموزش های کلیدی ، کاربردی و دانش بنیان است . انسان هر کاری
که انجام می دهد ، از کشاورزی گرفته تا بازاریابی ، باید بر اساس اصول علمی و
آموزش های دانش بنیان مرتبط باشد .

فروش نیز که ترکیبی از علم و هنر است ، نیاز به
آموزش های مخصوص دارد.

پول درآوردن با استفاده از علم و دانش و دانایی ،
لذت بخش تر و جذاب تر است چون با کمترین هزینه ، در کمترین زمان و با حداقل انرژی
، به بازدهی خوبی می رسیم .

ما در این بخش تلاش می کنیم که آموزش هایی را مطرح
کنیم تا از راه درست و علمی پول بسازیم . 

مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.