Take a fresh look at your lifestyle.

چطور درکارهایمان با ذهن فرسوده، خلاقیت داشته باشیم؟(بخش اول)

242

هیچ چیز مثل احساس فرسودگی روانی نمی
تواند موتور خلاقیت ذهن شما را خاموش کند. با این وجود کارکنان بسیاری از مشاغل
نیاز خواهند داشت فارغ از موقعیت و حالت ذهنی خود، در چشم به هم زدنی موتور خلاقیت
ذهن خود را روشن کنند و کاری انجام دهند. خلاق بودن هنگام نیاز می تواند تا حد
زیادی دشوار
 باشد، به ویژه وقتی کارهای دیگری نیز
برای انجام دادن داشته باشید
.

با اینکه اخلاق کاری مدرن شما را به
استفاده از قوه ی خلاقه‌ی خود تشویق می کند، کمتر پیش می آید راهی عملی برای به
جریان انداختن نیروی سیال خلاقیت در ذهن شما پیش رویتان قرار دهد. اما اگر می
خواهید چیز متفاوتی را امتحان کنید،
۸
راه تضمین شده ی زیر می توانند هنگام فرسودگی ذهنی، موتور خلاقیت شما را مجدداً به
راه بیندازند
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.