Take a fresh look at your lifestyle.

علت های موفقیت و شکست استارت آپ ها

223

بزرگترین وجه تمایز شرکت های نوپا و موفق نسبت به شرکت
های جدیدی که اکثراً شکست می خورند
 چیست؟

بیل گراس یک کارآفرین با سابقه و مؤسس Idealab است.
گراس در تلاش برای پیدا کردن مهمترین عامل موفقیت یا عدم موفقیت استارتاپ ها
 ۲۰۰ شرکت را مورد بررسی قرار داده است که نیمی از آنها از دست
پرورده
 های خود
Idealab
هستند. او به این
نتیجه رسید که انتخاب «زمان مناسب»
 اگرچه
همه چیز نیست، بسیار بیشتر از آنچه تصور می شد اهمیت دارد
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.