Take a fresh look at your lifestyle.

چندین روش برای کسب درآمد از منزل(بخش دوم)

283

۵٫بررسی وسایل
تکنولوژیک جدید

این ایده در ایران فعلا جا نیافتاده اما
در کشور های اروپایی سایت هایی مانند
 houseparty.com , crowdtap.com هستند که به افراد داوطلب پول میدهند تا
محصولات جدید کارخانه های بزرگ را تست کنند
!!

اما با تازگی شرکت های داخلی نیز از این
ایده استقبال کرده اند
.
شما اگر وبسایت یا
وبلاگی داشته باشید که محصولاتِ الکترونیکی را به مردم معرفی کنید و آنها را بررسی
کنید، مطمئن باشید در صورت موفق بودنِ وبسایت یا وبلاگتان پیشنهاد هایی از شرکت
های مختلف دریافت میکنید تا درباره محصولات آنها نیز رپورتاژ تهیه کنید و یا محصول
آنها را تبلیغ کنید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.