Take a fresh look at your lifestyle.

چرا باید در زندگی آرزوهایتان را دنبال کنید نه فقط رسیدن به درآمد را؟

271

۱رفتن به دنبال رویاها و
آرزوهایتان به طور خودکار پول به همراه دارد

مادامیکه شما همه فکر و تمرکزتان را
معطوف آنچه که می خواهید می کنید، در نهایت هم موفق خواهید شد. زمانیکه موفق شوید،
برای سایر مردم ارزش و اعتبار خواهید داشت و این ارزش می تواند به اسانی برای شما
پول و ثروت به همراه داشته باشد
.

سریع ترین راه داشتن پول، فراموش کردن
در مورد پولسازی است و فکر کردن در مورد نحوه چگونگی ایجاد آن است. خلق پول نیاز
به رویای بزرگی دارد. برای رسیدن به موفقیت باید هر روز بر روی فکرتان کارکنید
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.