Take a fresh look at your lifestyle.

شکست های استارتاپی سال ۲۰۱۵(بخش دوم)

226

فعالیت هایی که توجه بازرسان را به خود جلب کرد

خیلی ها ممکن است تبلیغ های درفت کینگز
یا فن دوئل را دیده باشند. آنها علاوه بر حوزه ی ورزش، در بسیاری از حوزه های دیگر
هم حضور دارند. به همین خاطر می توان از سرمایه گذارانی که پول هنگفت خود را در
درفت کینگز و فن دوئل سرمایه گذاری کردند تشکر کرد. فعالیت آنها یک نوع بازی معرفی
شده که با جایزه نیز همراه است. دو شرکت یادشده به این طریق در مجموع حدود
۷۳۰ میلیون دلار سرمایه جذب کردند و هر کدام از آنها بیش از ۱ میلیارد دلار ارزش گذاری شده اند.

اما یک مشکل وجود دارد. فعالیت آنها طبق
توضیحات مدیرعامل درفت کینگز یک بازی مهارتی توصیف شده است و نه شرط بندی.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.