Take a fresh look at your lifestyle.

سـجاد آن هم از نوع بهجتـی

229

تشبیه‌ کردن آدم‌ها و سایت‌ها شاید خیلی منطقی نباشد، خیلی از آدم‌ها جالب‌هستند و از معاشرت با آن‌ها می‌شود لذت برد و بعضی دیگر مفید که ارتباط با آن‌ها سودآور است. کاش بتوانیم فردی باشیم با هر دو ویژگی. وب‌سایت‌‌ها هم همینطور هستند، بعضی لذت‌بخش و بعضی سودآور اما موفق‌ترین آن‌ها هر دو مزیت را […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.