Take a fresh look at your lifestyle.

گوگل چه مدیرانی را مدیران نمونه و موفق معرفی کرده است؟

298

تحقیقات نشان می دهند مدیران نقش به
سزایی در خروجی و مشارکت کارکنان سازمان خود دارند. با این حال، بسیاری از سازمان
ها به اندازه ی کافی برای انتخاب و پرورش مدیران خود تلاش نمی کنند و به همین دلیل
فرصتی استثنایی برای پیشبرد کسب و کار خود را از دست می دهند. برای اینکه متوجه
شوید چه نوع مدیری برای سازمان شما کارایی بیشتری دارد می توانید با بررسی مقالات موجود
در این زمینه رفتاری های مناسب برای یک مدیر شایسته را بیابید
.

گوگل در تلاش برای تعیین ویژگی های
مدیران شایسته، ابتدا تیمی تحقیقاتی را به اثبات خلاف این ادعا گماشت. وظیفه ی این
تیم تحقیقاتی این بود که ثابت کند مدیران نقشی در موفقیت یا عدم موفقیت سازمان و
عملکرد کارکنان آن ندارند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.