Take a fresh look at your lifestyle.

کسب درآمد از طریق آشپزی ،تلگرام ، فروش چوب

268

کسب درآمد از طریق آشپزی

خانمهای خانه دار اکثرا در  خانه بیکار هستند و نمیدانند چکار کنند شما
راحت میتوانید با استعداد آشپزی خودتان یک مغازه باز کنید حتی یک فلافلی که در یک
بوفه هم میشود آن را راه اندازی کرد درامد خوبی هم دارد یک مثال میزنم شما میتوانید
با فروختن هرروز۱۰۰عدد فلافل به قیمت۳۰۰۰هزارتومان میتوانید راحت روزی۳۰۰هزارتومان
درامد کسب کنید که درماه میشود۹۰۰۰۰۰۰تومان!(باهزینه وسایل مورد نیاز).

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.