Take a fresh look at your lifestyle.

جملاتی که افراد باهوش هرگز آن را در صحبت هایشان بیان نمی کنند(بخش اول)

313

برای همه ی ما پیش آمده است که چیزی
بگوییم و دیگران برداشت کاملاً متفاوتی از آن بکنند. حرف های به ظاهر ساده و بی
آزار می توانند به ایجاد احساس بدی در شنونده منجر شوند که شاید هیچگاه در ذهن
گوینده نبوده است
. خطاهای
کلامی اغلب به این دلیل روی می دهند که ما از معانی ضمنی و ظریف حرف هایی که می
زنیم آگاهی نداریم. درک این معانی ضمنی به
 توانایی دریافت احساسات و تجربیات دیگران یا همان «آگاهی
اجتماعی» نیاز دارد
.

تلنت اسمارت هوش هیجانی بیش از یک
میلیون نفر را مورد بررسی قرار داده و متوجه شده است آگاهی اجتماعی مهارتی است که
بسیاری از ما از آن بی بهره ایم.
 از
این جهت می گوییم از آن بی بهره ایم که آنقدر روی آنچه می خواهیم بگوییم و تأثیر
گفته های دیگران بر خود متمرکز می شویم که دیگران را به کلی فراموش می کنیم
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.