Take a fresh look at your lifestyle.

شیوه های تشکر از کارمندان با ۷ ابزار (بخش اول)

257

سیمون کوهن چیزهای زیادی دارد که باید
قدردانش باشد. او پس از خارج شدن از کسب و کار رو به افول خانوادگی شان، نه تنها
وارد صنعت متفاوتی شد، بلکه توانست شرکت جدید خود را تا جایی گسترش دهد که تبدیل
به بزرگترین شرکت حمل و نقل مکزیک شود. کوهن، مشکل اصلی ساختار موجود را شناسایی
کرد: رساندنِ به هنگامِ مواد اولیه و محصولات به آنجایی که باید. او به جای اینکه
از روی استیصال جا بزند، با تأمین کننده ی قبلی خود شریک شد و کسب و کارش را توسعه
داد و در نهایت کنترل کامل آن را بدست گرفت. شرکت او امروزه بیش از هر شرکت دیگری
در مکزیک مواد اولیه و محصولات را جابجا می کند. خود کوهن نیز در حال آمادگی برای
توسعه ی بیشتر است
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.