Take a fresh look at your lifestyle.

درس های شیگِرو میاموتو برای خلاقیت آدم ها(بخش دوم)

258

سود را نادیده بگیرید

هنرمندان بی شماری فکر کردن به سودآوری
در هنر را محکوم کرده اند. اما چنین کاری از کسی که تا این حد در کسب و کار و جنبه
ی خلاقانه ی آن عمیق شده است کمتر بر می آید. نینتندو در کار کسب درآمد است، اما
از طرف دیگر مجبور است برای بقای خود هم که شده خلاق باشد. میاموتو این را می داند
و در مصاحبه ای که با
IGN داشته است می گوید:

نکته ی عجیبی که در مورد این کسب و کار
وجود دارد این است که خلاق بودن یک چیز است و ذهنیت بازاریابی داشتن یک چیز دیگر.
صنعت سرگرمی چنین اوضاعی دارد، بنابراین طراحان بازی باید هم ذهن خلاقی داشته
باشند و هم بتوانند جلوی بخش بازاریابی شرکت خود قد علم کنند؛ در غیر این صورت نمی
توانند خلاقیت خود را بروز دهند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.