Take a fresh look at your lifestyle.

۳ توصیه ارزشمند اریک رایز برای استارت آپ ها(بخش دوم)

270

۳تأمین بودجه ی پروژه ها
به سبک استارتاپی

ترفیع و تشویق شخصیت های کارآفرین اگر
با تحریک آنان به سمت کنار گذاشتن روحیه ی کارآفرینانه ی خود همراه شود هیچ فایده
ای نخواهد داشت. در اغلب شرکت های بزرگ، فرایند تخصیص بودجه ی پروژه های جدید مثل
سازمان های دولتی است، نه استارتاپ ها. بودجه ی این سازمان ها در هر سه ماهه و هر
سال، یکی پس از دیگری به صورت خودکار تمدید می شود. رایز این فرایند را «تخصیص
بودجه ی استحقاقی» می نامد
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.