Take a fresh look at your lifestyle.

۱۰ مثال از بزرگترین حسرت های افراد در زندگی شغلیشان(بخش اول)

292

هیچکس کامل نیست و همه ی ما حسرت هایی
در زندگی داریم که گهگاه ذهن ما را به خود مشغول می کنند؛ حسرت کارهایی که آرزو می
کنیم ای کاش به شکل متفاوتی انجامشان داده بودیم. ما در زندگی شغلی و شخصی خود تصمیماتی
می گیریم که همیشه تصمیمات خوبی از آب در نمی آیند و در نهایت ما را به این فکر وا
می دارند که باید از فرصت هایی که در گذشته در اختیار داشتیم
 استفاده ی بهتری می کردیم.

هر سالی که می گذرد، نگاهی به گذشته می
اندازیم و ناخودآگاه عملکرد خود در آن سال را ارزیابی می کنیم. برخی از
دستاوردهایی که داشته ایم و احساس پیروزی متعاقب آنها، باعث ایجاد حس غرور در ما
می شوند.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.