Take a fresh look at your lifestyle.

ایده ۲۵- یک شبکه اجتماعی خاص برای پایه‌ها

273

این ایده یک شبکه اجتماعی است که تمرکز بر یک کاربری خاص دارد، آن‌هم ارتباط افراد با یکدیگر با هدف پایه شدن یا همراه شدن در یک فعالیت. به احتمال زیاد در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی یا گروه‌های دوستانه دیده‌اید که کسی از دوستان خود می‌پرسد: فردا پایه اسخر یا کافه یا ورزش هست؟ با […]
نت‌استارت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.