Take a fresh look at your lifestyle.

علت موفقیت استارت آپ Airbnb وقتی که شکست خورده بود (قسمت سوم)

335

به افراد اجازه
دهید کشف کنند

با اینکه Airbnb یک شرکت داده محور است، اما اجازه نمی‌دهد که این داده‌ها او را به
هر جهت بکشانند. بلکه ابتدا با یک فرضیه خلاقانه شروع می‌کند، آن را پیاده‌سازی می‌کند
و نتیجه را مرور و دوباره این پروسه را تکرار می‌کند
.

گبیا می‌گوید: روش کار ما اینطور
است که اگر ایده‌ای داریم، این زمینه را در فرهنگ سازمانی‌مان ایجاد میکنیم که مهم
نیست که ایده‌ی ما مقیاس پذیر نباشد. ما باید در اطراف پرسه بزنیم، شروع به جستجو
در دنیای واقعی کنیم و به یک روش آزمایش‌شده برسیم و یافته‌هایمان را به بقیه
اعضای تیم بگوییم
.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.