Take a fresh look at your lifestyle.

تنها با ۳ مرحله تیم استارت آپ خود را تشکیل دهید.(بخش دوم)

261

کارمندان تمام وقت

چه وقت باید
اولین کارمند تمام وقتتان را استخدام کنید؟ اغلب وضعیت مالی این مساله را مشخص می
کند. وقتی اولین تزریق بزرگ مالی به شما انجام شد- سود سرمایه اولیه، سرمایه گذاری
یا وام بانکی
شما آماده اید
که کارمند تمام وقت استخدام کنید و با دنده سبکتر، به شرکت سرعت بیشتری بدهید
.

وقتی کاندیداها
را بررسی می کنید، به این فکر کنید که آیا آنها توانایی ذاتی مورد نیاز برای
موفقیت در استارتاپ را دارند. در کمپانی های نوپا فرایندها و نقش های کسب و کار
اغلب سیال هستند بنابراین انعطاف پذیری یک از ویژگی های اجتناب ناپذیر است.

ادامه مطلب
مجله کارآفرینی کارخانه تبدیل ایده به ثروت

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.